Försäljning

Auktionsdatum :
2013-12-06
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
7 311
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
2,92
Antal bud :
30
Antal acc bud :
14
Snittränta :
0,1758(105,081)
Lägsta ränta :
0,1680(105,109)
Högsta ränta :
0,1800(105,066)
% of Eq Price Lvl :
30,55