Försäljning

Auktionsdatum :
2013-08-29
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 120
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,12
Antal bud :
27
Antal acc bud :
4
Snittränta :
0,6849(97,150)
Lägsta ränta :
0,6825(97,170)
Högsta ränta :
0,6850(97,149)
% of Eq Price Lvl :
90,00