Försäljning

Auktionsdatum :
2013-05-23
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 460
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,46
Antal bud :
24
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-0,0472(106,093)
Lägsta ränta :
-0,0600(106,147)
Högsta ränta :
-0,0360(106,046)
% of Eq Price Lvl :
100,00