Försäljning

Auktionsdatum :
2013-03-14
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
5 260
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
5,26
Antal bud :
43
Antal acc bud :
7
Snittränta :
0,2471(100,593)
Lägsta ränta :
0,2430(100,631)
Högsta ränta :
0,2540(100,530)
% of Eq Price Lvl :
86,67