Försäljning

Auktionsdatum :
2012-12-19
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004809564
Förfall :
2013-03-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
12 696
Emitterat institutioner:
9 546
Teckningskvot :
1,27
Antal bud :
38
Antal acc bud :
31
Snittränta :
0,9446(99,767)
Lägsta ränta :
0,6000(99,852)
Högsta ränta :
0,9980(99,754)
% of Eq Price Lvl :
100,00