Försäljning

Auktionsdatum :
2012-12-19
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004872877
Förfall :
2013-06-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 830
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,97
Antal bud :
22
Antal acc bud :
17
Snittränta :
0,8815(99,561)
Lägsta ränta :
0,7800(99,612)
Högsta ränta :
0,9400(99,532)
% of Eq Price Lvl :
84,00