Försäljning

Auktionsdatum :
2012-12-12
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1051
ISINkod :
SE0001811399
Kupong % :
3,750
Förfall :
2017-08-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
6 750
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
1,93
Antal bud :
16
Antal acc bud :
5
Snittränta :
0,9374(112,743)
Lägsta ränta :
0,9340(112,759)
Högsta ränta :
0,9388(112,736)
% of Eq Price Lvl :
60,00