Försäljning

Auktionsdatum :
2012-12-05
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004872877
Förfall :
2013-06-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 956
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,99
Antal bud :
22
Antal acc bud :
9
Snittränta :
0,9305(99,501)
Lägsta ränta :
0,8500(99,544)
Högsta ränta :
0,9380(99,497)
% of Eq Price Lvl :
79,28