Försäljning

Auktionsdatum :
2012-11-29
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1049
ISINkod :
SE0001250135
Kupong % :
4,500
Förfall :
2015-08-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
16 201
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,24
Antal bud :
20
Antal acc bud :
13
Snittränta :
0,7677(109,892)
Lägsta ränta :
0,7580(109,919)
Högsta ränta :
0,7700(109,885)
% of Eq Price Lvl :
28,43