Försäljning

Auktionsdatum :
2012-11-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004872869
Förfall :
2013-02-20
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
13 040
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,61
Antal bud :
49
Antal acc bud :
34
Snittränta :
1,0253(99,708)
Lägsta ränta :
0,8800(99,749)
Högsta ränta :
1,0480(99,701)
% of Eq Price Lvl :
1,50