Försäljning

Auktionsdatum :
2012-11-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004872877
Förfall :
2013-06-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 471
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,89
Antal bud :
52
Antal acc bud :
33
Snittränta :
0,9403(99,424)
Lägsta ränta :
0,8000(99,509)
Högsta ränta :
0,9720(99,404)
% of Eq Price Lvl :
50,90