Försäljning

Auktionsdatum :
2012-10-25
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 105
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
4,21
Antal bud :
19
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-0,2211(106,932)
Lägsta ränta :
-0,2360(107,005)
Högsta ränta :
-0,2180(106,917)
% of Eq Price Lvl :
25,00