Försäljning

Auktionsdatum :
2012-10-23
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
14 830
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,97
Antal bud :
30
Antal acc bud :
13
Snittränta :
1,7799(97,215)
Lägsta ränta :
1,7640(97,370)
Högsta ränta :
1,7810(97,204)
% of Eq Price Lvl :
21,30