Försäljning

Auktionsdatum :
2012-10-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
21 287
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
4,26
Antal bud :
47
Antal acc bud :
13
Snittränta :
1,7536(97,472)
Lägsta ränta :
1,7440(97,566)
Högsta ränta :
1,7590(97,419)
% of Eq Price Lvl :
87,70

Försäljning

Auktionsdatum :
2012-10-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 595
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :