Försäljning

Auktionsdatum :
2012-10-18
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-23
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
14 755
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,95
Antal bud :
42
Antal acc bud :
6
Snittränta :
1,8110(96,909)
Lägsta ränta :
1,8090(96,928)
Högsta ränta :
1,8130(96,889)
% of Eq Price Lvl :
95,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2012-10-18
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 066
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :