Försäljning

Auktionsdatum :
2012-10-11
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 335
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
4,67
Antal bud :
21
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-0,0953(104,041)
Lägsta ränta :
-0,1020(104,107)
Högsta ränta :
-0,0930(104,018)
% of Eq Price Lvl :
73,33