Försäljning

Auktionsdatum :
2012-10-10
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004868164
Förfall :
2013-01-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
9 855
Emitterat institutioner:
9 605
Teckningskvot :
0,99
Antal bud :
53
Antal acc bud :
52
Snittränta :
0,8562(99,800)
Lägsta ränta :
0,7500(99,800)
Högsta ränta :
0,9000(99,761)
% of Eq Price Lvl :
100,00