Försäljning

Auktionsdatum :
2012-09-20
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
4 395
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
8,79
Antal bud :
36
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-0,3760(107,758)
Lägsta ränta :
-0,3850(107,803)
Högsta ränta :
-0,3700(107,728)
% of Eq Price Lvl :
41,94