Försäljning

Auktionsdatum :
2012-09-05
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1051
ISINkod :
SE0001811399
Kupong % :
3,750
Förfall :
2017-08-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
7 636
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,18
Antal bud :
36
Antal acc bud :
20
Snittränta :
0,9646(113,326)
Lägsta ränta :
0,9480(113,412)
Högsta ränta :
0,9700(113,298)
% of Eq Price Lvl :
73,20