Försäljning

Auktionsdatum :
2012-08-29
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004777035
Förfall :
2012-11-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
18 470
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,85
Antal bud :
64
Antal acc bud :
32
Snittränta :
1,0091(99,771)
Lägsta ränta :
0,9000(99,795)
Högsta ränta :
1,0690(99,757)
% of Eq Price Lvl :
24,00