Försäljning

Auktionsdatum :
2012-08-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
9 105
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,60
Antal bud :
45
Antal acc bud :
16
Snittränta :
1,5291(117,741)
Lägsta ränta :
1,5230(117,802)
Högsta ränta :
1,5300(117,732)
% of Eq Price Lvl :
78,63