Försäljning

Auktionsdatum :
2012-06-27
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004723245
Förfall :
2012-10-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
14 870
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,49
Antal bud :
83
Antal acc bud :
57
Snittränta :
1,0150(99,691)
Lägsta ränta :
0,9000(99,726)
Högsta ränta :
1,0600(99,677)
% of Eq Price Lvl :
72,78