Försäljning

Auktionsdatum :
2012-06-13
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
3 175
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,12
Antal bud :
26
Antal acc bud :
6
Snittränta :
1,5843(117,510)
Lägsta ränta :
1,5820(117,533)
Högsta ränta :
1,5850(117,503)
% of Eq Price Lvl :
100,00