Försäljning

Auktionsdatum :
2012-06-13
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1053
ISINkod :
SE0002829192
Kupong % :
3,500
Förfall :
2039-03-30
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 222
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,22
Antal bud :
21
Antal acc bud :
14
Snittränta :
2,0756(129,035)
Lägsta ränta :
2,0580(129,458)
Högsta ränta :
2,0850(128,810)
% of Eq Price Lvl :
69,02