Försäljning

Auktionsdatum :
2012-05-23
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004579191
Förfall :
2012-08-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
18 670
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,87
Antal bud :
77
Antal acc bud :
39
Snittränta :
1,2307(99,721)
Lägsta ränta :
1,1500(99,739)
Högsta ränta :
1,2750(99,710)
% of Eq Price Lvl :
16,40