Försäljning

Auktionsdatum :
2012-05-03
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
2 750
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
3,67
Antal bud :
32
Antal acc bud :
4
Snittränta :
0,1462(101,959)
Lägsta ränta :
0,1385(102,038)
Högsta ränta :
0,1490(101,931)
% of Eq Price Lvl :
60,00