Försäljning

Auktionsdatum :
2012-05-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1051
ISINkod :
SE0001811399
Kupong % :
3,750
Förfall :
2017-08-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
6 000
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
2,40
Antal bud :
31
Antal acc bud :
13
Snittränta :
1,3855(111,919)
Lägsta ränta :
1,3773(111,963)
Högsta ränta :
1,3870(111,911)
% of Eq Price Lvl :
96,77