Försäljning

Auktionsdatum :
2012-04-18
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
5 995
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
2,40
Antal bud :
30
Antal acc bud :
13
Snittränta :
1,8514(115,065)
Lägsta ränta :
1,8480(115,099)
Högsta ränta :
1,8540(115,039)
% of Eq Price Lvl :
26,25