Försäljning

Auktionsdatum :
2012-04-11
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004490563
Förfall :
2012-09-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
12 432
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,49
Antal bud :
30
Antal acc bud :
18
Snittränta :
1,3166(99,422)
Lägsta ränta :
1,3000(99,429)
Högsta ränta :
1,3300(99,416)
% of Eq Price Lvl :
97,61