Försäljning

Auktionsdatum :
2012-04-11
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004548923
Förfall :
2012-07-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
15 697
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,14
Antal bud :
57
Antal acc bud :
26
Snittränta :
1,3323(99,646)
Lägsta ränta :
1,2940(99,656)
Högsta ränta :
1,3600(99,639)
% of Eq Price Lvl :
79,67