Försäljning

Auktionsdatum :
2012-03-23
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 322
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2012-03-23
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
8 108
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
2,70
Antal bud :
30
Antal acc bud :
8
Snittränta :
0,3160(99,616)
Lägsta ränta :
0,3100(99,675)
Högsta ränta :
0,3190(99,586)
% of Eq Price Lvl :
12,00