Försäljning

Auktionsdatum :
2012-03-07
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1051
ISINkod :
SE0001811399
Kupong % :
3,750
Förfall :
2017-08-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
6 860
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
2,74
Antal bud :
27
Antal acc bud :
8
Snittränta :
1,3538(112,428)
Lägsta ränta :
1,3520(112,438)
Högsta ränta :
1,3570(112,410)
% of Eq Price Lvl :
35,29