Försäljning

Auktionsdatum :
2012-02-29
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004490563
Förfall :
2012-09-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
15 580
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,12
Antal bud :
48
Antal acc bud :
20
Snittränta :
1,4199(99,214)
Lägsta ränta :
1,3280(99,264)
Högsta ränta :
1,4380(99,204)
% of Eq Price Lvl :
54,70