Försäljning

Auktionsdatum :
2012-02-29
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004330538
Förfall :
2012-06-20
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 760
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,15
Antal bud :
28
Antal acc bud :
10
Snittränta :
1,4739(99,552)
Lägsta ränta :
1,4400(99,562)
Högsta ränta :
1,4780(99,550)
% of Eq Price Lvl :
65,20