Försäljning

Auktionsdatum :
2012-02-23
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
2 920
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
3,89
Antal bud :
33
Antal acc bud :
5
Snittränta :
0,4104(99,478)
Lägsta ränta :
0,3970(99,613)
Högsta ränta :
0,4160(99,422)
% of Eq Price Lvl :
77,78