Försäljning

Auktionsdatum :
2012-02-15
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004449106
Förfall :
2012-05-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
21 220
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,12
Antal bud :
79
Antal acc bud :
53
Snittränta :
1,5286(99,624)
Lägsta ränta :
1,4500(99,643)
Högsta ränta :
1,5600(99,616)
% of Eq Price Lvl :
13,60