Försäljning

Auktionsdatum :
2012-02-09
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
3 304
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
4,41
Antal bud :
31
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,2900(100,602)
Lägsta ränta :
0,2900(100,602)
Högsta ränta :
0,2900(100,602)
% of Eq Price Lvl :
100,00