Försäljning

Auktionsdatum :
2012-02-08
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
2 650
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
1,06
Antal bud :
23
Antal acc bud :
22
Snittränta :
1,9091(114,742)
Lägsta ränta :
1,9000(114,834)
Högsta ränta :
1,9200(114,632)
% of Eq Price Lvl :
80,00