Försäljning

Auktionsdatum :
2012-02-01
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004449106
Förfall :
2012-05-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
21 520
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,15
Antal bud :
74
Antal acc bud :
16
Snittränta :
1,5145(99,569)
Lägsta ränta :
1,4800(99,578)
Högsta ränta :
1,5950(99,546)
% of Eq Price Lvl :
31,00