Försäljning

Auktionsdatum :
2012-01-25
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
4 195
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
1,68
Antal bud :
27
Antal acc bud :
19
Snittränta :
1,8264(115,628)
Lägsta ränta :
1,8220(115,672)
Högsta ränta :
1,8300(115,591)
% of Eq Price Lvl :
45,83