Försäljning

Auktionsdatum :
2012-01-18
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004391464
Förfall :
2012-04-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
10 862
Emitterat institutioner:
9 762
Teckningskvot :
1,09
Antal bud :
56
Antal acc bud :
49
Snittränta :
1,5750(99,612)
Lägsta ränta :
1,4700(99,638)
Högsta ränta :
1,6500(99,594)
% of Eq Price Lvl :
100,00