Försäljning

Auktionsdatum :
2011-08-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1055
ISINkod :
SE0004194025
Kupong % :
1,500
Förfall :
2013-08-30
Auktions/uppköpsvolym :
9 500
Total budvolym :
19 700
Emitterat institutioner:
9 500
Teckningskvot :
2,07
Antal bud :
39
Antal acc bud :
19
Snittränta :
1,5172(99,996)
Lägsta ränta :
1,4780(100,043)
Högsta ränta :
1,5500(99,902)
% of Eq Price Lvl :
0,26