Försäljning

Auktionsdatum :
2011-05-31
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
13 708
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,74
Antal bud :
31
Antal acc bud :
12
Snittränta :
2,8990(105,581)
Lägsta ränta :
2,8968(105,605)
Högsta ränta :
2,9000(105,574)
% of Eq Price Lvl :
82,60