Försäljning

Auktionsdatum :
2011-12-14
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1050
ISINkod :
SE0001517699
Kupong % :
3,000
Förfall :
2016-07-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 975
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,49
Antal bud :
21
Antal acc bud :
1
Snittränta :
1,0229(108,768)
Lägsta ränta :
1,0229(108,768)
Högsta ränta :
1,0229(108,768)
% of Eq Price Lvl :
100,00