Försäljning

Auktionsdatum :
2011-11-24
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
985
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
1,31
Antal bud :
18
Antal acc bud :
12
Snittränta :
0,3746(99,348)
Lägsta ränta :
0,3545(99,555)
Högsta ränta :
0,3900(99,190)
% of Eq Price Lvl :
100,00