Försäljning

Auktionsdatum :
2011-11-09
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004297208
Förfall :
2012-02-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
13 149
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,31
Antal bud :
67
Antal acc bud :
51
Snittränta :
1,2727(99,662)
Lägsta ränta :
1,1800(99,686)
Högsta ränta :
1,3300(99,647)
% of Eq Price Lvl :
75,17