Försäljning

Auktionsdatum :
2011-10-27
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3105
ISINkod :
SE0000555955
Kupong % :
3,500
Förfall :
2015-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
9 650
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
12,87
Antal bud :
35
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,0023(138,853)
Lägsta ränta :
-0,0023(138,853)
Högsta ränta :
-0,0023(138,853)
% of Eq Price Lvl :
100,00