Försäljning

Auktionsdatum :
2011-10-05
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
3 276
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
1,64
Antal bud :
30
Antal acc bud :
18
Snittränta :
1,6789(117,606)
Lägsta ränta :
1,6730(117,669)
Högsta ränta :
1,6840(117,551)
% of Eq Price Lvl :
56,67