Försäljning

Auktionsdatum :
2011-09-20
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
2 120
Emitterat institutioner:
1 940
Teckningskvot :
0,42
Antal bud :
16
Antal acc bud :
13
Snittränta :
0,2930(99,513)
Lägsta ränta :
0,2840(99,607)
Högsta ränta :
0,3050(99,387)
% of Eq Price Lvl :
100,00