Försäljning

Auktionsdatum :
2011-09-14
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004194314
Förfall :
2012-03-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 329
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,27
Antal bud :
71
Antal acc bud :
40
Snittränta :
1,2110(99,375)
Lägsta ränta :
1,1000(99,432)
Högsta ränta :
1,2700(99,345)
% of Eq Price Lvl :
53,50